Mýtus č. 3: Plavající děti snadněji nastydnou a jsou nemocné

Zpět

 

Tento mýtus je opět velmi obecný. Lidé mívají ve zvyku všechno dávat tzv. do jednoho pytle. Přitom samozřejmě velmi záleží na prostředí, ve kterém dítě plave a pohybuje se i po plavání, i na dalších faktorech a dodržování určitých návyků, jako je například velmi podstatná aklimatizace. Po plavání je vhodné prodloužit pobyt dítěte v šatně nebo v herně na 20 až 30 minut, než se dítě aklimatizuje z vysoké teploty na bazénu a může přejít ven do chladného počasí – pozor – týká se to i situace, když rodiče dítě „pouze“ přenáší do vyhřátého auta! Při dodržování těchto zásad je imunitní systém dítěte účinně posilován, dítě bude otužilé a více odolnější proti nemocem.

 

O vlivu plavání na nemocnost plavajících dětí se přou odpůrci plavání nejen z řad pediatrů už řadu let. Někteří plavání zásadně odmítají, právě z důvodu zvýšení nemocnosti u svých plavajících pacientů, zvýšení výskytu zánětu středního ucha a dalších problémů v oblasti horních cest dýchacích. V některých ordinacích se dokonce vyskytly výstražné letáčky odrazující od plavání kojenců a batolat stylem: „miminko může zemřít na podchlazení, otrávit se chlorem…“, apod. I této skupině pediatrů nahrála nedávná kauza ohledně negativního vlivu chloru například na rozvoj astmatu (viz Mýtus č.10).

I přes všechny kauzy stále existují v řadách pediatrů zastánci kojeneckého plavání, kteří například uvádějí, že „jejich“ plavající děti jsou 3x méně nemocní, než jejich neplavající vrstevníci. Pokud pomineme kauzu „chlor“, pak vyzdvihují právě výhody vlhkého a bezprašného prostředí bazénu. Dále zmiňují celou řadu kladných vlivů plavání na dětský organismus, protože plavání zcela nepochybně příznivě ovlivňuje řadu tělesných funkcí a základních pohybových vlastností. Koupání a plavání dětem přináší radost, dává jim pocit sebedůvěry a uspokojení.

 

Absolvovala jsem plavání od kojeneckého věku se svými staršími 3 dětmi a na vyšší nemocnost si u nich rozhodně nemůžu stěžovat. Dokonce jsem nezaznamenala u žádného ze svých dětí období „aklimatizace na školku“, kdy po nástupu do školky děti častěji marodí. Tuto skutečnost přisuzuji mimo jiné i otužování v rámci plavání.