Mýtus č. 6: U plavajících dětí se zbytečně urychluje psychomotorický vývoj

Zpět

 

Vývoj každého dítěte je nezvratný a jedinečný, bývá průběžný, v některých obdobích se může zpomalit, ale nikdy se nezastaví. Pohyb se rozvíjí postupně od hlavy k dolním končetinám (nejprve se zvedá hlava, pak trup a nakonec se zapojí končetiny) a nejprve se piluje hrubá motorika a až následně jemná motorika. Pokud jde o rychlost vývoje, neexistují dvě děti, u nichž by byla stejná, proto by rodiče měli být upozorněni, že ani stejně staré děti nelze mezi sebou srovnávat!!!
Celkový vývoj je rovněž závislý na vývoji jednotlivých součástí těla, jako jsou mozek, nervový systém a další orgány. Dítě nemůže chodit, dokud jeho nervový systém, svaly a klouby nedosáhnou dostatečné vyspělosti.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud tělíčko dítěte není k určitému vývojovému pokroku připraveno, ani lekce plavání na tom nic nezmění. Nicméně mu určitě neškodí, ale naopak pomáhá. Děti, které plavou, posilují svalstvo, a to nenáročnými pohyby, čímž také lépe zvládnou otáčení na bříško a zpátky. Kromě toho plavání posiluje svaly rovnoměrně, a z toho důvodu mají rodiče plavajících děťátek pocit, že jsou rychlejší ve vývoji. Ve vodě miminka například lehce manipulují hlavičkou, protože nemusí nést celou tíhu hlavy, jako na suchu. Ale nelze s jistotou tvrdit, že by plavání urychlilo u plavajících dětí základní fáze psychomotorického vývoje, jako jsou sed, stoj a chůze, děti ale bývají silnější a jednotlivých fází dosahují snáze, s menším úsilím, ale vždy až ve chvíli, kdy je na to tělo připraveno.