Hygienické požadavky na bazén

Do 1 roku však můžou děti "plavat" pouze v bazénu určeném jen pro kojenecké plavání a takový bohužel v Milevsku není. Od 1 roku už mohou děti navštěvovat standardní plavecký, v lepším případě rehabilitační bazén za předpokladu, že dostatečně dlouhou dobu bazén není využíván dospělými osobami a voda prochází úpravnou. V milevském rehabilitačním bazénu je voda měněna každou neděli, kdy je bazén uzavřen, filtrační zařízení je v chodu po celou dobu provozu, nemáme proto problém s kvalitou vody. Pro potřeby batolat je voda ohřívána na příjemných 29-30 °C.

Požadavky na bazén pro plavání kojenců a batolat jsou dány vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb, pro nás důležité body jsou k přečtení např.zde www.bazeny-servis.cz/batolata/batole.html